Lông Rậm Rạp – Trai thẳng, massage làm tình dâm dễ nghiện (SG 05)

  • Quê Quán: Trai Miền Tây
  • Giá: 000.000 VND
  • Thời Gian: 60-90p ( ra sớm nhân viên xin phép về sớm )
  • Sinh Năm:
  • Chuyên: Top & Bot ( chỉ được chọn top hoặc bot )
  • Chiều Cao:
  • Cân Nặng:
  • Hàng Dài:
  • Khu Vực: Sài Gòn (tphcm)
  • Hoạt Động: 24/24

Trai thẳng massage mình dây, lông nhiều rậm rạp, hàng to dài, boy khả năng bú liếm chuyên nghiệp không công nghiệp.