Chủ đề: Khu Vực Treo Hàng, Hàng Lởm

Khu vực treo trai gọi hàng lởm, hàng kém chất lượng, quý khách vui lòng không nên tiếp check boy dưới đây. Vì trong quá trình làm việc dịch vụ theo dõi và lọc ra những thành phần hàng lởm hàng kém chất lượng để khách nhận biết.